Catagories

मी चरणाचा दास प्रभुचा

मी चरणाचा दास प्रभुचा

योग याग तप नकोस मजला भक्ति घडावी तव भक्ताला या हृदयीचे त्या हृदयीला अवघा जन्मच तुझ वाहिला योग याग तप नकोस मजला भक्ति घडावी तव भक्ताला या हृदयीचे त्या हृदयीला अवघा जन्मच तुझ वाहिलायोग याग तप नकोस मजला भक्ति घडावी तव भक्ताला या हृदयीचे त्या हृदयीला अवघा जन्मच तुझ वाहिलायोग याग तप नकोस मजला भक्ति घडावी तव भक्ताला या हृदयीचे त्या हृदयीला अवघा जन्मच तुझ वाहिलायोग याग तप नकोस मजला भक्ति घडावी तव भक्ताला या हृदयीचे त्या हृदयीला अवघा जन्मच तुझ वाहिलायोग याग तप नकोस मजला भक्ति घडावी तव भक्ताला या हृदयीचे त्या हृदयीला अवघा जन्मच तुझ वाहिला

read more
पीक मोप आले

पीक मोप आले

नांगरले चांगले शेत केली मेहनती मशागत होऊनि अवकाळी बरसात अवघे पीक वाया गेले नांगरले चांगले शेत केली मेहनती मशागत होऊनि अवकाळी बरसात अवघे पीक वाया गेले नांगरले चांगले शेत केली मेहनती मशागत होऊनि अवकाळी बरसात अवघे पीक वाया गेले नांगरले चांगले शेत केली मेहनती मशागत होऊनि अवकाळी बरसात अवघे पीक वाया गेले नांगरले चांगले शेत केली मेहनती मशागत होऊनि अवकाळी बरसात अवघे पीक वाया गेले नांगरले चांगले शेत केली मेहनती मशागत होऊनि अवकाळी बरसात अवघे पीक वाया गेले

read more
सदा चित्त तव चरणी

सदा चित्त तव चरणी

माणिक मंत्र हा नित्य स्मरावा भजनी प्रभुच्या देह भिजावामनोहर करीतो प्रभुपदी धावाहाची एक वर मजला द्यावाप्रभु एक तुझ आर्जव आहेसदा चित्त तव चरणी राहे  माणिक मंत्र हा नित्य स्मरावा भजनी प्रभुच्या देह भिजावामनोहर करीतो प्रभुपदी धावाहाची एक वर मजला द्यावाप्रभु एक तुझ आर्जव आहेसदा चित्त तव चरणी राहे माणिक मंत्र हा नित्य स्मरावा भजनी प्रभुच्या देह भिजावामनोहर करीतो प्रभुपदी धावाहाची एक वर मजला द्यावाप्रभु एक तुझ आर्जव आहेसदा चित्त तव चरणी राहे 

read more
प्रभु माझा हा लेकुरवाळा

प्रभु माझा हा लेकुरवाळा

प्रभु माझा हा लेकुरवाळा दीनबंधु उपकारी।नित्य मुक्त असुनी झाला भक्तांसाठी संसारी।।प्रभु तो भावातीत असुनि पीड़ा आमुची जाणतो।निर्मळ भक्ती पाहुनी आमुची आंनदे डोलतो।दत्तप्रभू आलेमाणिकरूपानेयाभूवरीहोण्यासाक्षात्कारपाहिजेभक्तिभावअंतरी

read more
भक्तांची माऊली हो

भक्तांची माऊली हो

प्रभु आज्ञेने यज्ञ जाहला वेद घोष बहु झाले हो गुढ्या पताका रांगोळ्या अन दारी तोरणे सजली हो आम्हीच आम्हा धन्य मानतो प्रभुचरणी मन जडलो हो घेऊन जवळी कृपा करी तु भक्तांची माऊली हो

read more