Catagories

तू स्पंदन है

तू स्पंदन है

ज्यामुळे सर्व प्राणीमात्रांमध्ये मनुष्यप्राणी श्रेष्ठ ठरतो, ती बुद्धीही, खरंतर जडच आहे. तिची विवेकशक्ती, निर्णय घेण्याची क्षमता, ही केवळ आत्मचैतन्याची देन आहे. त्याचप्रमाणे मनाची चंचलता जशी आत्मचैतन्यामुळे प्रतीत होते, तशीच मनाची एकाग्रताही याचमुळे होते. यासाठी पूज्य श्रीजी उदाहरण देतात की, व्यवहारामध्ये कुडे, बांगड्या जरी दिसल्या, तरी त्या ज्यापासून झाली आहेत, ते मुळात शुद्ध अमिश्रित सोनेच आहे. जीवाचा (भक्ताचा) आणि शिवाचा (ईशाचा) संबंधही असाच आहे. सद्गुरु दासगणू महाराज म्हणतात..

read more
सत्यदर्शन घडवीसि गुरुराया

सत्यदर्शन घडवीसि गुरुराया

सत्याच्या स्वरुपास सोन्याचे आच्छादन मजलाही सदोदित तयाचेच आकर्षण हिरण्यमयी आच्छादन दूर सारून सत्यदर्शन घडवीसि गुरुराया सत्याच्या स्वरुपास सोन्याचे आच्छादन मजलाही सदोदित तयाचेच आकर्षण हिरण्यमयी आच्छादन दूर सारून सत्यदर्शन घडवीसि गुरुराया

read more
बाळ माणिका

बाळ माणिका

कुणास वाटे अंतरी धरीला कुणी म्हणे मी नयनी देखिला प्रगट होवुनी गुप्तची राहे कुणास वाटे अंतरी धरीला कुणी म्हणे मी नयनी देखिला प्रगट होवुनी गुप्तची राहेकुणास वाटे अंतरी धरीला कुणी म्हणे मी नयनी देखिला प्रगट होवुनी गुप्तची राहेकुणास वाटे अंतरी धरीला कुणी म्हणे मी नयनी देखिला प्रगट होवुनी गुप्तची राहेकुणास वाटे अंतरी धरीला कुणी म्हणे मी नयनी देखिला प्रगट होवुनी गुप्तची राहे

read more
शक्ती भक्तीची

शक्ती भक्तीची

प्रभुचे नाम रामबाण, साधी अचूक संधान, येई भक्तीस उधाण, मन उन्मन प्रभुचे नाम रामबाण, साधी अचूक संधान, येई भक्तीस उधाण, मन उन्मन प्रभुचे नाम रामबाण, साधी अचूक संधान, येई भक्तीस उधाण, मन उन्मन प्रभुचे नाम रामबाण, साधी अचूक संधान, येई भक्तीस उधाण, मन उन्मन प्रभुचे नाम रामबाण, साधी अचूक संधान, येई भक्तीस उधाण, मन उन्मन प्रभुचे नाम रामबाण, साधी अचूक संधान, येई भक्तीस उधाण, मन उन्मन प्रभुचे नाम रामबाण, साधी अचूक संधान, येई भक्तीस उधाण, मन उन्मन

read more
आनंद सोहळा

आनंद सोहळा

माणिकयज्ञातील तिसरा दिवस गाननृत्यरुपी सेवा अर्पण करी उधळण होई तांबुस पिवळ्या रंगाची महाराजांसह दुर्मिळ क्षण कॅमेरा कैद करी माणिकयज्ञातील तिसरा दिवस गाननृत्यरुपी सेवा अर्पण करी उधळण होई तांबुस पिवळ्या रंगाची महाराजांसह दुर्मिळ क्षण कॅमेरा कैद करी माणिकयज्ञातील तिसरा दिवस गाननृत्यरुपी सेवा अर्पण करी उधळण होई तांबुस पिवळ्या रंगाची महाराजांसह दुर्मिळ क्षण कॅमेरा कैद करी माणिकयज्ञातील तिसरा दिवस गाननृत्यरुपी सेवा अर्पण करी उधळण होई तांबुस पिवळ्या रंगाची महाराजांसह दुर्मिळ क्षण कॅमेरा कैद करी

read more
प्रभु सर्व काही जाणतो

प्रभु सर्व काही जाणतो

या कथेतील हुसैनखांची प्रभुंचे लक्ष आपल्या गायनसेवेकडे वेधून घेण्याची झटापट व त्यात त्याची एका ठिकाणी झालेली घसरण, अत्यंत बोधप्रद आणि मननीय आहे. प्रभुंचे आपल्याकडे लक्ष नाही, असे जरी हुसैनखांला वाटत होते तरी, त्याची मानसिक द्वंद्वातून उद्भवलेली गायनातली छोटीशी घसरणही सर्वज्ञ प्रभुंनी नेमकेपणाने पकडली. आपणही अनेकदा करत असलेल्या अनेक सेवा, मग त्या तनमनधनाच्या असोत, शब्दरूप असोत, गंधरूप असोत, स्वररुप असोत किंवा आणखीन कोणत्याही असोत, निरपेक्ष भावनेनी केलेली आपली सेवा श्रीप्रभु जाणून असतो. आपल्याला त्याचे प्रदर्शन करणे गरजेचे नसते किंवा त्यांच्यापर्यंत माझी सेवा पोचली काय? त्यांना मी केलेली सेवा कळली असेल काय?

read more