Catagories

दास्य भक्तीचे सर्वोत्तम उदाहरण

दास्य भक्तीचे सर्वोत्तम उदाहरण

महाराज म्हणतात की सगूण भक्तिची ही पायरी ओलांडून आपण निर्गुण उपासनेच्या पायरीवर पोहोचायला हवे, जिथे “देवा भक्ता मुळी भेदचि नाही” हा प्रत्यय आपल्याला.
प्रभुंच्या कृपेने, आणि श्री महाराजांच्या शुभाशीर्वादाने आपल्याला सर्वांना हा प्रत्यय लवकरच होवो हीच प्रार्थना मारुती रायाच्या चरणी.

read more
श्रद्धा व मनुष्याचे भौतिक जीवन

श्रद्धा व मनुष्याचे भौतिक जीवन

अशा वेळी पूर्ण श्रद्धेने व तेही सात्विक श्रद्धेने व सर्व कर्मे ईश्वरार्पण बुद्धीने – उपासना केली तरच आत्मज्ञान होते. याजन्मी पुण्य कर्माचे – प्रारब्धाचे भोग भोगून एक नाही दोन नाही तीन नाही तर केंव्हा तरी कुठल्या तरी जन्मात प्रारब्धाचे देणे फिटल्यावर तरी आत्ताच्या जन्मातील सात्विक श्रद्धेने व ईश्वर अर्पण बुद्धीने पाच प्रकारच्या केलेल्या यज्ञ कर्माने – सद्गुरूंच्या मार्गदर्शनाखालील आचरणाने पुढे केंव्हा तरी प्रारब्धाची साखळी तुटून जेंव्हा केवळ पुण्यच  ‘बॅलेंसशीट’ मध्ये जमेच्या बाजूस शिल्लक राहते तेंव्हा तरी पुढची पुनरावृत्ती टळते व आपणास मोक्ष प्राप्त होतो – आपण ब्रम्हस्वरुपास प्राप्त होतो. व तसे होणे केवळ या दुर्लभ अशा मनुष्यजन्मातच शक्य आहे. महत्प्रयासाने व पुण्यकर्मानेच मनुष्य जन्म प्राप्त होतो. इतर प्राणी – वनस्पती  व जीवजंतू यांच्या जन्मात पुण्यकर्म वा सा

read more
ज्ञानप्रबोध भाग सातवा

ज्ञानप्रबोध भाग सातवा

भागवतचे पारायण वेदांत सप्ताहात ।रासक्रिडा त्यात खासकरून अंतर्भूत ।दोन गोपींमध्ये एक कृष्ण खेळत ।दोन ॐकारातील तोच परमात्मा ॥१२॥

read more
ज्ञानप्रबोध भाग सहावा

ज्ञानप्रबोध भाग सहावा

पात्रता पहावी समोरच्याची तपासून । उपकार न करणाऱ्यास शोधून । दान करावे मग मनापासून । लक्षण सात्विक दानाचे ॥८॥

read more
ज्ञानप्रबोध भाग चौथा

ज्ञानप्रबोध भाग चौथा

मानवी जीवनातील कर्माची रीत ।भौतिक, आध्यात्मिक जीवनाशी संबंधीत ।आध्यात्मिक उन्नतीकारणेस यज्ञकर्म संबोधित । उदाहरणासहित स्पष्टीकरण ॥३॥

read more