प्रभु एक तुझ आर्जव आहे
सदा चित्त तव चरणी राहे

विषय सुखाचा त्याग करावा
ध्यास निरंतर तुझा असावा
तव स्वरुपाचा विसर न व्हावा
हाची एक वर मजला द्यावा

प्रभु एक तुझ आर्जव आहे
सदा चित्त तव चरणी राहे

असेल बहु पुण्याचा ठेवा
तरीच होईल प्रभुची सेवा
अहंभाव हा मनी नसावा
हाची एक वर मजला द्यावा

प्रभु एक तुझ आर्जव आहे
सदा चित्त तव चरणी राहे

माणिक मंत्र हा नित्य स्मरावा
भजनी प्रभुच्या देह भिजावा
मनोहर करीतो प्रभुपदी धावा
हाची एक वर मजला द्यावा

प्रभु एक तुझ आर्जव आहे
सदा चित्त तव चरणी राहे

[social_warfare]