माणिक प्रभूंना करीतो प्रणाम
तुमचे राहो मुखी नित्य नाम  ध्रु

अवतार घेऊन कलियुगी
भक्ता तारण्या आले जगी
हात धरून करी प्रभु पैलतीरी
माणिक प्रभूंना करतो प्रणाम १

प्रभु नांदे संगमावरी
दत्त स्थान हे भुमिवरी
श्रीदत्त भिक्षेची झोळी माणिक नगरी
माणिक प्रभुंना करतो प्रणाम २

रिद्धी सिद्धी असून दारी
प्रभु खाई भीक्षेची भाकरी
भक्ता प्रेमा पोटी जाई गरिबा घरी
माणिक प्रभूंना करतो प्रणाम ३

प्रभु भजनाची ओढ लागली
प्रभु मायेची छाया लाभली
कल्पवृक्ष लाभले आम्हा जीवनी
माणिक प्रभूंना करतो प्रणाम ४

कान्हा म्हणे या भक्त जना
प्रभु भक्तीचा मार्ग खरा
होऊनी जाऊया मुक्त प्रभु चरणी
माणिक प्रभूंना करतो प्रणाम ५

[social_warfare]