प्रभूंना करतो प्रणाम

 

माणिक प्रभूंना करीतो प्रणाम
तुमचे राहो मुखी नित्य नाम  ध्रु

अवतार घेऊन कलियुगी
भक्ता तारण्या आले जगी
हात धरून करी प्रभु पैलतीरी
माणिक प्रभूंना करतो प्रणाम १

प्रभु नांदे संगमावरी
दत्त स्थान हे भुमिवरी
श्रीदत्त भिक्षेची झोळी माणिक नगरी
माणिक प्रभुंना करतो प्रणाम २

रिद्धी सिद्धी असून दारी
प्रभु खाई भीक्षेची भाकरी
भक्ता प्रेमा पोटी जाई गरिबा घरी
माणिक प्रभूंना करतो प्रणाम ३

प्रभु भजनाची ओढ लागली
प्रभु मायेची छाया लाभली
कल्पवृक्ष लाभले आम्हा जीवनी
माणिक प्रभूंना करतो प्रणाम ४

कान्हा म्हणे या भक्त जना
प्रभु भक्तीचा मार्ग खरा
होऊनी जाऊया मुक्त प्रभु चरणी
माणिक प्रभूंना करतो प्रणाम ५

दत्त तीर्थ धाम

दत्त तीर्थ धाम माणिक नगर
दैवताचे नाम माणिक प्रभू श्री

साक्षात चतुर्थ दत्त अवतार
कलयुगी भक्ता लाभले श्री दत्त

सकल मत एकची हे स्थान
सर्व धर्म भाव प्रभु चरणी लीन

प्रभु दरबारी येती साधू संत
साई स्वामी गोंदवलेकर हेची हो साक्ष

साधकासी मोक्ष संसारीस मार्ग
जगण्या आधार प्रभु सर्वा देत

चला चला माणिक नगरी प्रभु दर्शना
भक्त कार्या कल्पदृम भेटतील आम्हा

कान्हा म्हणे जना वंदा प्रभु चरणा
मोक्षासी पात्र होऊ चला आता