ठाणे नगरीच्या पाचपाखाडी येथील श्री ज्ञानेश्र्वर मंदिर मध्ये निवृत्तिनाथ सभागृहात १७ ते २१ मे दर्म्यान श्री सद्गुरु ज्ञानराज माणिकप्रभु महाराजांनी गीतेच्या सोळाव्या अध्यायावर केलेल्या प्रवचनावर सद्भक्तांकडून आलेल्या काही प्रतिक्रिया…

श्रीमती जिज्ञासा पालकर, मुंबई

 

श्री संजय ईटकरकर, मुंबई

 

चि. विहान खोपकर, मुंबई

 

श्रीमती निधि चित्रे

 

श्री विजय महाजन, मुंबई

श्री राजन वागळे, ठाणे

 

कु. तनिषा प्रणिल सावे, ठाणे

 

श्रीमती सुनीता पाटिल, मुंबई (भाग – २)

श्रीमती सुनीता पाटिल, मुंबई (भाग – १)

 

श्रीमती सुवर्णा काणे, मुंबई

 

श्री किशोर धामोरीकर, मुंबई

 

श्री राजेंद्र फणसे, मुंबई

 

[social_warfare]